лого АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ

Информация

9000 Варна ул. “Преслав” 4

office@ubbsla.org

посещения: 272

Свали

За Контакти

Сдружения и организации

Описание:

От създаването си АБЧО работи в тясно сътрудничество с всички общини, с цел насърчаване на устойчивото регионално развитие с участието на местните бизнес общности и местното население.

Експертите и административния персонал на АБЧО имат значителен опит в подготовката и реализацията на проекти, финансирани от ЕС, както и от други международни програми и структурни фондове.

АБЧО има пряко влияние върху местната и регионалната политика чрез предоставяне на експертен опит в местното и регионално планиране, разработване и изпълнение на проекти от регионално значение, опазването на околната среда, туризма и устойчивото развитие, териториалното и градското планиране, енергийната ефективност и ВЕИ и т.н. .

Основната цел на асоциацията е насочена към подкрепа на местно и регионално устойчиво развитие чрез реализирането на проекти в областта на опазването на околната среда, устойчивата енергетика и икономика, със специален фокус върху стратегическото планиране и иновациите.

Екипът на АБЧО допринася за успешното изпълнение на националните и европейските стратегии, реализацията на устойчиви проекти, подкрепени от европейските програми. В АБЧО работят 12 вътрешни и над 100 външни експерти с висше образование и дългогодишен опит в управлението на проекти и бизнес развитието. Асоциацията има опит в изпълнението на проекти финансирани от ЕС и е водещ партньор в над 100 проекта и партньор в много проекти през периода на 1992-2012. АБЧО организира многобройни семинари, работни срещи, пресконференции и друг тип публични събития в Черноморския регион на България.

Споделете: