лого Пара - Даив 98 ООД

Информация

Варна, бул. “8ми Приморски полк” № 128

para_dive98@abv.bg

посещения: 6 458

Свали

За Контакти

Други Охранителна дейност

Описание:

“Пара-Даив 98” ООД

 

е основана в град Варна и притежава лиценз N 844, издаден от МВР за извършване на дейност на територията на цялата страна съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Фирмата притежава и лицензия N 120, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

“Пара-Даив 98” ООД е внедрила система за управление на качеството ISO 9001:2008.

“Пара-Даив 98” ООД развива дейност по:

охрана на имущество, сгради, помещения и стопански обекти на физически и юридически лица
персонална охрана
охрана със сигнално-охранителна техника

 

 

ЕКИП И БАЗА

Управленският състав на “Пара-Даив 98” ООД се състои само от бивши служители на МО, притежаващи необходимата квалификация, знания и умения. Кадровата политика на фирмата залага на набирането на кадри, преминали през школата на МВР и МО. 

“Пара-Даив 98” ООД разполага със собствени:

офис
тренировъчна база
автомобилен парк
комуникационни средства
оръжие
помощни средства за осъществяване на дейността си.

 

 

ОБУЧЕНИЯ

“Пара-Даив 98” ООД организира специални обучения за служителите си:

Всички служители на “Пара-Даив 98” ООД преминават задължителен курс на обучение покриващ минималните изисквания съгласно ЗЧОД и специален курс на обучение относно:
изисквания при изпълнение на преките служебни задължения
запознаване с охраняваните обекти
инструктажи по безопасност на труда
инструктажи по противопожарна охрана
екипна работа
поведение спрямо клиенти, техни партньори и служители по повод изпълнение на служебните задължения на охранителите.

Охранителната фирма провежда периодични курсове за професионално развитие по ЗЧОД и ЗВВООБ включващи:
Правна регламентация на частната охранителна дейност
Права и задължения на охранителя
Действия в усложнена обстановка
Наказателно-правна подготовка
Долекарска помощ

 

Фирмата е основен спонсор и участва в управлението на Спортен клуб „Галата“ – Варна. Управител на дружеството е Добромир Димитров.

 

КОНТАКТИ

Централен офис: Варна, бул. “8ми Приморски полк” № 128

тел: (052) 307004

факс: (052)321964

e-mail: d.dimitrov@net-bg.net

e-mail: para_dive98@abv.bg

Споделете: