ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

Се задължава да:

1. Публикува предоставената от фирмата актуална информация. 
2. Коригира своевременно записите по желание на клиента.
3. Поддържа и актуализира информацията в периода на обонамент.
4. Да активира услигите,след направено плащане (не по-късно от 3 работни дни)

ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

Не носи отговорност за:

1. Възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта.
2. Нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстови материали и изображения.
3. Пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
4. Времето,през което сайта е недостъпен поради технически причини,няма да се счита за неизпълнение на услугата.

ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

Си запазва правото да:

1. Изпраща търговски съобщения,
по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия,
с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.
2. Променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта, 
за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.